Åtgärdandet går för långsamt

  • 2011-04-28

Den nationella konferensen Vatten, avlopp och kretslopp den 7 april 2011 i Uppsala tog ställning för att öka åtgärdstakten av dåliga avlopp till en hållbar nivå.