Övriga torrtoaletter

Paketeringstoaletten fungerar genom att avloppet försluts i folie efter varje användning. Denna toalett kan användas i bostäder, husvagnar och båtar. Plasten kring avfallet har inneburit svårigheter för kommunens avfallshantering och toaletten tillåts därför inte i alla kommuner. Det finns numera biologiskt nedbrytbar spolfolie, och "paketen" kan läggas i en latrinkompost.

Frystoaletten fungerar genom att avfallet fryses ner till under -10°C. Elanslutning krävs. Latrinen kan antingen hämtas av kommunen eller komposteras. Latrinen kan hinna tina i samband med hämtningen, varför den kan behöva förvaras i tättslutande kärl av plast eller plåt.

Tänk på att:

  • Toaletter som är beroende av elektricitet, t ex frystoaletter, fungerar inte vid elavbrott.
  • I driftskostnaden för avloppslösningen måste man räkna in förbrukningsvaror såsom spolfolie eller el om man väljer denna typ av lösning. För en permanentboende familj kan denna kostnad bli ganska hög.
  • Du måste ha godkänd behandling av bad-, disk- och tvättvattnet. Kolla med miljökontoret i din kommun vad som gäller.

Läs mer på avloppsguiden

Toaletter 
Ta hand om urin, latrin och slam på din egen tomt
Marknadsöversikt

Att ladda ner

Jämför olika toaletter (pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum