Anlita en markentreprenör

Se filmen där Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare, tipsar. Sex saker att tänka på finns längre ner på sidan.

Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer samt se filmen i helskärm.

1. Börja med att tänka igenom ordentligt vad du vill ha hjälp med. Ska entreprenören också hjälpa dig att välja teknik och skriva tillståndsansökan eller ska han/hon endast bygga en anläggning du fått tillstånd för?

2. Ta gärna in offerter från flera entreprenörer innan du bestämmer vem du ska anlita. Tänk på att inte bara gå efter priset, det viktigaste är att entreprenören är kunnig och noggrann. Avloppsläggningen ska ju fungera i många år och bl.a. skydda din och grannarnas vattentäkter.

Välj helst en entreprenör som har genomgått diplomutbildning inom små avlopp så vet du att han/hon har goda kunskaper inom området.

3. Ta referenser. Be entreprenören om namn och telefonnummer till tidigare kunder. Fråga referenserna om entreprenörens arbete:

 • Fungerar avloppsanläggningen bra? Har det blivit några problem med anläggningen sen den byggdes? Hur har entreprenören i så fall hanterat klagomål?
 • Hur fungerade samarbetet med entreprenören? Var han/hon noggrann med att informera om sitt arbete?
 • Blev det några kostnader som inte var medräknade i budgeten? Hur informerade entreprenören om eventuella fördyrande omständigheter, t.ex. markförhållanden som inte framgick från början?
 • Höll tidplanen?

4. Innan du gör det slutliga valet av entreprenör, kolla upp följande:

 • Be att få alla uppgifter från entreprenören: fullständigt namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer. Dessa uppgifter ger dig möjlighet att göra ytterligare kontroller.
 • Kolla med skattemyndigheten att entreprenören har F-skattesedel. Detta innebär att det är entreprenören och inte du som ska betala arbetsgivaravgifter.
 • Entreprenören ska kunna visa upp att han/hon har en försäkring som gäller under byggtiden.
 • Ring till Kronofogden och kontrollera att entreprenören inte har några betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningar gör det svårt för entreprenören att få fram material från andra företag.

5. Skriv alltid ett avtal. Det är viktigt om det blir problem i efterhand men hjälper också till att undvika missförstånd. Om entreprenören inte vill skriva ett ordentligt avtal bör du anlita någon annan istället. Avtalet bör innehålla:

 • namn på båda parterna
 • tjänstens omfattning
 • pris (fast pris, ungefärligt pris eller löpande räkning)
 • hur betalning ska ske
 • tider för arbetets påbörjande och avslutande
 • särskilda villkor
 • vitesklausul vid försening
 • båda parters underskrift

6. Gör skriftligt avtal om ändringar som ni kommer överens om under arbetets gång.

Så här bistår en kommun sin invånare som behöver anlita en markentreprenör
Exempel på avtal om inrättande av enskild avloppsanläggning (2016-10-13)  

I denna broschyr från Konsumentverket finns många goda råd
Tips till dig som ska anlita en hantverkare

Om du får problem
Vänd dig till Konsumentvägledaren i din kommun. Vid stora problem som gäller mycket pengar bör du vända dig till en advokat.

Källa: Konsumentverket, www.omboende.se.

Hitta en entreprenör/konsult i din kommun

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Ansvar och roller
Marknadsöversikt
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Konsumenttjänstlagen - Konsumentverkets hemsida
OmBoende.se

Att ladda ner

Tips till dig som ska anlita en hantverkare (pdf)
Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?
(pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum