Avlopp i kretslopp

Rätt sak på rätt plats

Avloppet (främst från toaletten) innehåller mycket växtnäring som kan komma till användning på odlad mark, antingen på den egna fastigheten eller på åkermark istället för att övergöda våra hav och sjöar.

Mest näring från toaletten
De viktigaste näringsämnen som finns i avloppsvatten - kväve, fosfor och kalium - finns främst i toalettavfallet, se figuren nedan.

Naringsdiagram_liten.jpg

Fördelningen av kväve, fosfor och kalium i klosettvatten resp BDT-vatten. Klosettavloppet innehåller den största andelen näring i ett hushållsavlopp. Samtidigt står toaletten bara för 5 % av avloppsvattnet om en extremt snålspolande toalett används.

 

Läs mer på avloppsguiden

Ta hand om urin, latrin och slam på din egen tomt
Vad kan du göra för att minska föroreningarna i avloppet? 

Externa länkar

Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp på Naturvårdsverkets hemsida 
Mer om återföring av näring från avlopp på EcoSanRes hemsida (på engelska) 

Att ladda ner

Vad innehåller avlopp? (pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum