Avloppsfakta

Kortfattat

  • Du som husägare med enskilt avlopp är ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav.
  • Du måste ha tillstånd från miljönämnden (eller motsvarande) i din kommun för att få bygga en avloppsanläggning.
  • Det är stor skillnad på toalettavloppet och bad-, disk- och tvättvattnet (BDT-vatten). Toalettavloppet innehåller nästan all näring och alla smittämnen, medan BDT-vattnet innehåller mycket syreförbrukande material och det mesta av vattnet.
  • Det finns många olika tekniklösningar för ditt avlopp, där en del behandlar allt vatten tillsammans och en del behandlar toalettavfallet för sig och BDT-vattnet för sig.
  • Det finns metoder för att använda toalettavfallet som gödsel på ett säkert sätt.
  • Det är sedan 1960-talet olagligt att ha vattentoalett ansluten till bara en slamavskiljare utan efterföljande rening.

 

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Planera ditt avlopp
Avloppsteknik
Ordlista
Läsvärt

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp

Att ladda ner

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)
Innehåll i olika avloppsflöden (pdf)
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avloppsanläggningar (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum