Avloppsteknik

Här på avloppsguidens tekniksidor hittar du information om avloppslösningar för din fastighet.

Exempel på hela avloppssystem
Överst till vänster finns några exempel på hela avloppssystem. Dessa uppfyller minst normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för små avlopp.

Olika delar i ett avloppssystem

Vill du läsa mer om olika delar i ett avloppssystem eller skapa egna kombinationer, hittar du mer information om toaletter, ledningar, slamavskiljare, behandling och efterbehandling till vänster.

Toalettavlopp och BDT-vatten
Avloppsvatten från ett hushåll består av toalettavlopp och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Toalettavloppet innehåller mycket näring och smittämnen men relativt lite vatten (hur mycket beror på vilken toalett man använder). BDT-vattnet, däremot, innehåller lite näring och lite smittämnen, men mycket organiskt material och mycket vatten. Eftersom toalettavloppet och BDT-vattnet har så olika egenskaper kan det vara värt att behandla dem var för sig. Då behövs ofta en annan sorts toalett än en vanlig WC.


Tänk på att:

  • Det är miljönämnden i din kommun (eller motsvarande) som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning.
  • Du måste ha tillstånd från miljönämnden innan du kan börja bygga din anläggning.
  • Det finns många saker att ta hänsyn till när du väljer avloppslösning.

 

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Välj teknik
Marknadsöversikt
Planera ditt avlopp
Varför rena avlopp?
Avlopp i kretslopp
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Jämför olika avloppssystem (pdf)
Jämför olika toaletter (pdf)
Toaletter för källsortering (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum