BDT-rening

Här hittar du information om BDT-lösningar både för permanentboende och för hus med enklare standard.

Om du inte har vatten indraget i huset utan bär in och ut vatten i hinkar, behövs normalt sett ingen avloppsanläggning.

Slamavskiljaren är en förbehandling innan rening av avloppsvatten. För rening av BDT-vatten räcker en tvåkammarbrunn. När WC är anslutet krävs trekammarbrunn. Mer om slamavskiljare hittar du här.

Infiltrationsbädd
En infiltrationsbädd är ett bra sätt att ta hand om BDT-vatten men marken måste kunna släppa igenom, ta emot och leda bort vattnet. En infiltration som bara tar emot BDT-vatten kan vara något mindre än en som även tar emot avfall från toaletten. Läs mer om infiltrationsbäddar här.

Markbädd
En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men man lägger på sand, istället för att använda den naturliga jorden på platsen. Ofta anläggs markbäddar där den naturliga jorden inte kan släppa igenom vatten, exempelvis där det är mycket lera. Markbäddar har ett utloppsrör för det vatten som inte kan rinna nedåt, vissa anläggningar görs med helt tät botten. Vattnet från utloppsröret behöver ledas bort via till exempel ett dike. En markbädd kan vara något mindre om det bara är BDT-vatten som ska behandlas. Läs mer om markbäddar här.

Kompaktfilter/biomoduler
Modulerna kan liknas vid en konstgjord markbädd och läggs ofta ut på en bädd av sand eller ett spridningslager med bergkross. Läs mer om kompaktfilter här.

BDT-vattenfilter
Idag finns det flera produkter framtagna för rening av BDT-vatten för hushåll med lägre belastning, t ex enklare fritidshus med endast sommarvatten. Produkterna kräver mindre yta än t ex en infiltrationsanläggning men vattnet måste fortfarande ledas bort på ett bra sätt. Läs mer om BDT-vattenfilter här.

Övriga tekniker

Minireningsverk
Idag finns det minireningsverk som är framtagna för att behandla endast BDT-vatten. Dessa bygger framförallt på biologisk rening. Minireningsverk för BDT-vatten kan vara lämpligt när det ställs högre krav på rening på grund av hög skyddsnivå och det finns ont om plats för hantering av BDT-vatten på annat sätt. Läs mer om minireningsverk här.

Bevattning
Om en fastighet har stora ytor med växtlighet och där det finns behov av bevattning kan ett enklare system med bevattning med BDT-vatten anläggas. Beroende på hur systemet utformas så måste vattnet samlas upp innan bevattningen. Mer information om bevattning hittar du här.

Stenkista
Stenkistor kan utformas på många olika sätt, men grunden är att avloppsledningen leds till en plats som är fylld med stenar. Det kan t ex vara en nedgrävd brunnsring fylld med stenar eller bara en grop i marken som är fylld med stenar. Det är många kommuner som inte godkänner stenkista som enda reningsteknik.

Läs mer om vad BDT-vatten är och vilka krav som ställs på reningsanläggningen

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Välj teknik
Marknadsöversikt
Planera ditt avlopp
Varför rena avlopp?
Avlopp i kretslopp
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Jämför olika avloppssystem (pdf)
Jämför olika toaletter (pdf)
Toaletter för källsortering (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum