Behandling

Avloppsvatten ska enligt miljöbalken "avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer". Lagen ställer krav på längre gående rening än slamavskiljning. Detta betyder att man måste ha en behandling för sitt avloppsvatten och att det inte är tillräckligt med enbar slamavskiljning i trekammarbrunn om vattentoalett är ansluten.

I en behandlingsanläggning renas vattnet med avseende på smittämnen, syreförbrukande ämnen (BOD), och näringsämnen såsom fosfor (P) och kväve (N).

Infiltration och markbädd är ännu de vanligaste systemen för avloppsbehandling för enskilda avlopp i Sverige. På senare tid har en mängd andra tekniker utvecklats, samtidigt som filtertekniken också förbättrats. I områden där höga krav ställs på avloppsbehandling, ger en traditionell infiltration eller markbädd inte tillräckligt bra rening. Här måste man komplettera anläggningen på något sätt alternativt välja en annan teknik.

I en behandlingsanläggning renas vattnet med avseende på smittämnen, syreförbrukande ämnen (BOD), och näringsämnen såsom fosfor (P) och kväve (N).  
Infiltration och markbädd är ännu de vanligaste systemen för avloppsbehandling för enskilda avlopp i Sverige. På senare tid har en mängd andra tekniker utvecklats, samtidigt som filtertekniken också förbättrats. I områden där höga krav ställs på avloppsbehandling, ger en traditionell infiltration eller markbädd inte tillräckligt bra rening. Här måste man komplettera anläggningen på något sätt alternativt välja en annan teknik.

Läs mer på avloppsguiden

Välj teknik
Infiltration
Markbädd
Prefabricerat filter
Sprayfilter
Kemisk fällning
Fosforfilter
Stort fosforfilter
Minireningsverk
Sluten tank
Naturvårdsverkets riktlinjer 

Marknadsöversikt

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp

Att ladda ner

Jämför olika avloppssystem (pdf)
Bra Små Avlopp - utvärdering av små avloppsanläggningar 2000-2007 (pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum