Enskilt avlopp jämfört med kommunalt avlopp

Kostnader för kommunalt avlopp
Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp varierar mellan kommunerna. I kommuner med gles bebyggelse, stora avstånd och svåra förhållanden så som skärgård är det vanligare med en högre avgift än i storstadskommuner där fler hushåll är anslutna per meter ledning.

Alla som ansluter sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste betala en engångsavgift kallad anläggningsavgift. Varje kommun bestämmer storleken på denna avgift och år 2015 varierar den mellan ca 20 500 kr och 274 000 kr, med ett medelvärde på 122 000 kr*. Kostnad för ledningsdragning på den egna tomten tillkommer, ca 1 000 kr per meter.

De som har kommunalt vatten och avlopp måste också betala en brukningsavgift. Den är i medeltal för en normalvilla ca 560 kr per månad (4 öre/liter) och för ett lägenhetshushåll ca 350 kr per månad (3 öre/liter). En familj förbrukar i genomsnitt ca 150 m3 dricksvatten per år. Årskostnaden för kommunalt vatten och avlopp i svenska kommuner varierar mellan ca 3 000 - 10 900 kr, med ett medelvärde på 6 700 kr*.

Kostnader för enskilt avlopp
Ett enskilt avlopp kostar ca 70 000 - 130 000 kr att anlägga, beroende på var i landet du bor, vilka förhållanden du har på tomten samt vilka miljökrav som ställs. Ofta är ett enskilt avlopp dyrare i storstadsregioner och skärgård på grund av högre miljökrav och längre transporter av material. 

Driftskostnaden beror på typ av anläggning och kan utgöras av t.ex. slamtömning, elförbrukning för pump, kemikalier och service. I allmänhet ligger driftskostnaden på 1 000 - 3 000 kr/år, men kan vara högre om ett större servicebehov finns. Sen tillkommer förstås kostnader för hushållets vattenförsörjning, som ju ingår i den kommunala anslutningsavgiften.

*Källa: Kommentarer till 2015 års taxestatistik, Svenskt Vatten

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Planera ditt avlopp steg för steg
Gemensam anläggning för flera hushåll
Marknadsöversikt
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Svenskt vatten - branschorganisation för kommunalt vatten och avlopp

Att ladda ner

Anslutning till kommunalt avlopp på landsbygden - guide från Falköpings kommun (pdf)
Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum