Gemensam anläggning för flera hushåll

Tänk på att det ofta kan vara fördelaktigt, både ekonomiskt och miljömässigt, att anlägga en gemensam avloppsanläggning för flera hushåll.

Flera hushåll kan gå ihop i en samfällighetsförening för att anlägga en gemensamhetsanläggning. Mer information om att äga tillsammans finns på Lantmäteriets hemsida. Om gemensamhetsanläggningar

Infoblad från Lantmäteriet: 

Gemensamt vatten och avlopp
- Bättre miljö till lägre kostnader
 (pdf)

 

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Planera ditt avlopp steg för steg
Enskilt avlopp jämfört med kommunalt
Marknadsöversikt
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Lantmäteriet

Att ladda ner

Gemensamt avlopp - så kan det gå till (pdf)
Anslutning till kommunalt avlopp på landsbygden - guide från Falköpings kommun (pdf)
Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum