Köpa en avloppsprodukt

Innan du köper produkten bör du ha tillstånd från miljönämnden i din kommun att installera den. Installerar du en produkt för avloppsrening utan tillstånd bryter du mot lagen och kan dessutom bli ålagd att byta ut din avloppsanläggning. Det räcker inte med att teknikleverantören hävdar att produkten är godkänd i din kommun. Du måste även ha ett tillstånd.

Du bör fråga efter resultat från en oberoende utvärdering av produktens funktion. Detta gäller speciellt produkter där ett visst reningsresultat utlovas, t.ex. ett minireningsverk eller ett kompaktfilter.

Tillverkaren/leverantören ska kunna garantera produktens funktion. Om kommunens funktionskrav inte uppfylls när produkten installerats ska du kunna kräva att tillverkaren/ leverantören åtgärdar problemet. Tänk på att du är ansvarig inför kommunen för att funktionskraven uppfylls. De resultat som leverantören/tillverkaren utlovar ska vara anpassade till din specifika situation.

Du kan ofta spara pengar på att installera komponenter själv. Tänk på att du därmed tar större risker eftersom tillverkare/leverantörer ofta inte lämnar samma garanti när du själv installerat produkten. Se till att funktionsgarantin regleras med tillverkaren/leverantören innan du installerar produkten.

Instruktioner för drift och underhåll ska följa med produkten. Vissa produkter, t.ex. minireningsverk, godkänns i de flesta kommuner bara om serviceavtal ingår i köpet.

Du bör fråga efter en beräkning av driftskostnaden för produkten. Tänk på att det är driftskostnaden som gör det dyrt i längden! Driftskostnaden ska inte vara generell utan beräknas för din specifika situation.

Om du får problem kan du vända dig till Konsumentvägledaren i din kommun. Vid stora problem som innebär mycket pengar bör du vända dig till en advokat.

Sök produkter

Läs mer på avloppsguiden

Marknadsöversikt
Testa ditt avlopp
Välj teknik
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Konsumentköplagen - Konsumentverkets hemsida

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum