Multrum och mulltoaletter

I multrummet samlas avfallet i en stor behållare under toaletten där det bryts ner biologiskt. Multrum kallas ibland för stor biologisk toalett. Systemet kan även ta hand om det komposterbara hushållsavfallet.

Mulltoaletten, eller den lilla biologiska toaletten som den också kallas, har en mindre behållare i anslutning till toalettstolen.

I uppsamlingsbehållaren rörs avfallet om i intervaller - manuellt eller mekaniskt - för att påskynda nedbrytningen till mull. 

Multrum och mulltoaletter har funnits i många år, framförallt i fritidshus, och flera olika fabrikat förekommer på marknaden.

Mulltoa Pacto
Exempel på mulltoaletter i plast.

Det finns även produkter som placeras efter vanlig vattentoalett som skiljer vätskan från det fasta i en separator. Den fasta delen komposteras som i en mulltoa medan den våta går vidare för rening. Produkter av detta slag hittar du under kategorin ”Övriga produkter” i sökfunktionen under fliken Bransch.

Installation
Multrumsbehållaren kräver stort utrymme och placeras vanligen i ett källarplan eller i grunden. Detta utrymme bör vara uppvärmt på vintern, alternativt kan behållaren vara eluppvärmd eller isolerad.

Mulltoalett kräver inget extra utrymme eftersom avfallet samlas upp i en behållare i toalettstolen. Normalt måste en mulltoalett placeras i ett uppvärmt utrymme och anslutas till el. 


Miljö och kretslopp
Om man tänker sprida mullen på grönsakslandet kan det vara lämpligt att efterkompostera i en latrinkompost. Vissa multrum har uppsamling av överskottsvätska (cirka 50-100 liter per år) som är näringsrik, vilket kan fungera som ett alternativ till urinavskiljning. Av hygieniska skäl bör vätskan helst lagras mer än ett år innan den används som gödning.

Drift och skötsel
För att nedbrytningen i multrummet ska fungera krävs
viss fuktighet och lufttillförsel. Multrum fungerar
som ett slutet system där avfallet bryts ner till en hygienisk slutprodukt användbar som jordförbättringsmedel. Skötsel sker i form av tillsats av strö och eventuellt omrörning samt tömning vid behov (vilket kan ske med flera års mellanrum beroende på belastning och storlek på multrum).

För att mulltoaletten ska fungera krävs skötsel i form av regelbunden tömning, tillsats av strö och eventuellt omrörning. Med hjälp av ett värmeelement och en fläkt kan vätskan avdunsta och fuktigheten kontrolleras.

Problem med flugor, dålig lukt och vätskeöverskott
kan förekomma i multrum och mulltoaletter. Detta kan ofta åtgärdas genom tillsats av strömedel.

Tänk på att:

  • Mulltoa kan vara olämplig för fritidshus som hyrs ut eller som används oregelbundet, eftersom den kräver omsorgsfull skötsel och har en begränsad kapacitet.
  • Multrum och mulltoaletter fungerar oftast bättre om de kompletteras med urinsortering. Det är dock viktigt att materialet inte blir för torrt, för då sker ingen kompostering.
  • Du måste söka tillstånd hos din kommun för att själv få ta hand om latrinen på fastigheten. Invänta ett skriftligt tillstånd innan du anordnar din latrinkompost. 

Läs mer på avloppsguiden

Toaletter
Ta hand om urin, latrin och slam på din egen tomt
Avlopp i kretslopp 
Marknadsöversikt 

Att ladda ner

Jämför olika toaletter (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum