Nya sidor om BDT-avlopp

  • 2015-01-23

Intresset bland fastighetsägare för avloppsanläggningar som enbart behandlar bad-, disk- och tvättvatten är stort. Vi har därför utökat informationen på Avloppsguiden med mer information om vad BDT-vatten är och vilka krav som ställs vid rening.

På sidorna finns bland annat en teknikgenomgång med reningstekniker specifikt för BDT och en sida om BDT-vattenfilter för fritidshus. Dessutom finns möjlighet att fördjupa sig i ämnet på vår fördjupningssida.

Här hittar du sidorna:

Vad är BDT och vilka krav ställs på avloppsanläggningen?: Bad-, disk- och tvättvatten, BDT

Dessa tekniker kan användas för BDT-rening: BDT-rening

Info om förtillverkade filter: BDT-vattenfilter för fritidshus

Fördjupningssida: BDT-vatten: Innehåll, risker och resurshushållning