Om Avloppsguiden

Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet. Informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information.

Avloppsguiden består av flera delar:

  • Allmänna sidor med fakta om enskilda avlopp, framförallt riktade till fastighetsägare i begrepp att anlägga en enskild avloppsanläggning.
  • Förteckningar över entreprenörer och konsulter som arbetar med enskilda avlopp, produkter för enskilda avlopp samt återförsäljare.
  • På medlemssidorna publiceras notiser om det senaste. I Kunskapsbanken finns bl.a. expertsvar och rapporter och annat användbart om juridik, avloppsteknik och kretslopp.
  • Dessutom driver avloppsguiden en diskussionslista via e-post samt skickar ut nyhetsbrev 3-4 gånger per år. Diskussionslistan är öppen för myndigheter. Avloppsguidens nyhetsbrev och diskussionsforumet är öppet för alla. 

Avloppsguiden finansieras av de kommuner som går in som medlemmar
Medlemskommunerna påverkar avloppsguidens innehåll och utveckling. Medlemskommunerna får tillgång till medlemssidorna.
Läs mer om att bli medlem här.
Sida om Avloppsguidens användarförening. 

Ansvariga för drift och innehåll på avloppsguiden
Webbplatsen ägs och drivs av VA-guiden AB. Större förändringar av tjänsten diskuteras med Avloppsguidens användarförening. VA-guiden AB ägs av WRS Uppsala AB, Ecoloop AB och Bild & Kultur AB.

Ansvariga
Mattias Mattsson, VD VA-guiden
Björn Eriksson och Katarina Knutsson, redaktörer

Kontakta oss:
info@avloppsguiden.se

eller

Björn Eriksson, 018-10 57 00

Avloppsguiden startade som ett samarbete med kommunerna Falun, Norrtälje, Simrishamn och Södertälje.

vaguiden_folder.jpg

Informationsfolder om VA-guidens verksamhet, bl.a. avloppsguiden. 

Avloppsguiden har två syskon - Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden. Tillsammans arrangerar de tre guiderna årligen den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Klicka på länkarna för att komma till guiderna och konferensens hemsidor.

Länkar

Dagvattenguiden

VA-planeringsguiden

Vatten Avlopp Kretslopp

VA-guiden AB