Planera ditt avlopp

Planera ditt avloppEn enskild avloppsanläggning innebär en stor investering och ett stort ansvar. Du som släpper ut avloppsvatten är skyldig att ha en godkänd avloppsrening. Det är också du som är ansvarig för att söka tillstånd för din anläggning hos miljönämnden (eller motsvarande) och ta fram de handlingar, t.ex. ritningar och situationsplaner, som kommunen kräver.

Planeringsprocessen kan se lite olika ut beroende på om du ska anlägga en helt ny anläggning eller om du har en fungerande anläggning som måste förbättras. Det är miljönämnden i din kommun som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning, se om din kommun finns i rullgardinsmenyn på startsidan för att få mer information om vad som gäller där du bor. Men det är du som måste välja teknik. Behöver du hjälp med detta bör du anlita en konsult eller markentreprenör med erfarenhet av enskilda avlopp.

Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll och de har alla sina fördelar och nackdelar. Vad som passar bäst beror utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp på de lokala förutsättningarna och dina krav vad gäller ekonomi och komfort.

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Lagar och regler
Välj teknik
Marknadsöversikt
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avlopp (pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum