Pressrum

Avloppsguiden är medarrangör till mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp
Konferensen hålls nästa gång i Borås den 19-20 mars 2015. Ta del av programmet och all annan information här!

Vad är avloppsguiden?
avloppsguiden.se är en nationell kunskapsbank med oberoende information om enskilda avlopp som finansieras av medlemskommuner. Syftet är att:

  • Ge husägare som ska anlägga en enskild avloppsanläggning stöd i hela processen, från idé till färdig anläggning;
  • Samla tillgänglig information om enskilda avlopp;
  • Ge stöd till kommunernas miljöinspektörer i deras arbete med enskilda avlopp.

10 år av förändring

Avloppsguiden föddes 2004, som ett samverkansprojekt mellan tre företag och på initiativ från några kommuner. Avloppsguiden växte fort och har idag över 200 medlemskommuner. År 2010 tillkom dagvattenguiden och 2011 VA-planeringsguiden. År 2011 var också första året VA-guiden drev den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i egen regi. Avloppsguiden hade då redan under många år varit medarrangör i föregångaren, Avlopp & Kretslopp.

avloppsguiden.se innehåller:

  • Allmänna sidor med oberoende information främst riktad till fastighetsägare;
  • Branschsidor med förteckningar över markentreprenörer och produkter;
  • Kommunspecifika sidor med lokal information om enskilda avlopp, t.ex. vilka krav som ställs på anläggningen, hur tillståndsansökan går till och hur ärendet handläggs;
  • Medlemssidor med aktuell information riktad till tjänstemän i medlemskommunerna (kräver login).

Enskilda avlopp är ett miljöproblem
avloppsguiden.se är det första initiativet att samla information om enskilda avlopp på nationell nivå i Sverige. Behovet är stort eftersom det i Sverige finns uppskattningsvis 700 000 enskilda avlopp. Många av dem, uppskattningsvis hälften, har otillräcklig rening och utgör ett miljö- och hälsoproblem. De enskilda avloppen släpper ut ungefär lika mycket övergödande ämnen som alla reningsverk tillsammans och det är därför mycket viktigt att förbättra de små avloppsanläggningarnas rening. I många kommuner ställs allt hårdare krav på avloppsanläggningar för enskilda hushåll, både på befintliga och nya anläggningar.

Nytt avlopp är en stor investering för husägare
För husägare innebär en enskild avloppsanläggning en stor investering, ofta blir kostnaden för en ny anläggning ca 80-100 000 kr. Det är därför mycket viktigt att husägare får tillgång till oberoende information, så att de inte är helt i händerna på tillverkare, entreprenörer och konsulter. Eftersom teknikutvecklingen inom området går snabbt, är det viktigt att aktuell information finns att tillgå.

avloppsguiden.se har byggts upp i samarbete med kommunerna Falun, Norrtälje, Simrishamn och Södertälje. Webbplatsen ägs och drivs av VA-guiden AB. Läs mer om avloppsguiden.

För mer information, kontakta:
Björn Eriksson, redaktör,
tel. 018-10 57 00