Risk för allvarlig vattenbrist

 • 2017-05-24

Den 20 maj gick nio nationella myndigheter ut med en gemensam varning om att vi riskerar att uppleva den allvarligaste vattenbristen på drygt 100 år. Myndigheterna uppmanar alla till att spara på vatten och göra det man kan för att förbereda sig inför en eventuell vattenbrist.

Varningen har satt fart på diskussionen i massmedia om den befarade vattenbristen. Utöver lokala inslag i P4 tar Sveriges radio upp vattenfrågan i allt från Vetenskapsradion, Studio 1 och Kvällspasset med Morgan och Christer. Lyssnarnas tips från P4 Kalmar

På Twitter görs många inlägg under #vattenbrist.

Avloppsguiden har tidigare skrivit om problem för husägare med egna brunnar vid låga grundvattennivåer

 vattendroppe_pixabay__248webb.jpg

Från den gemensamma uppmaningen på SGU:s hemsida

”Särskilt utsatta områden är östra Sverige upp till mellersta Norrland (från Blekinge till Västernorrland) samt de inre delarna av Götaland, men lokala variationer förekommer.

Myndigheterna uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten och ber er att följa situationen noga. Det innebär också om att förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst.”

[…]

” Även om nederbörden faller som under en normalsommar, kommer vattensituationen troligen inte att förbättras, dock med lokala undantag. Om det blir en liknande torrsommar som under 2016, riskerar vi att uppleva den allvarligaste vattenbristen som har registrerats under drygt 100 år.

Havs- och vattenmyndigheten

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Länsstyrelserna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Naturvårdsverket

Sveriges geologiska undersökning

Skogsstyrelsen

Allmänhetens egna tips

P4 Kalmar bad sin lyssnare om deras bästa tips för att spara vatten.

Lyssnarnas bästa tips: 

 • tunna som samlar upp regnvatten
 • snålspolande kökskran
 • kissa ute i en buske och spara en spolning
 • inte skala potatis under rinnande vatten
 • balja för bärtvätt
 • hälla upp vatten på flaska och ha i kylskåp så du slipper spola i kranen till det blir kallt
 • ta till vara kondensvattnet i torktumlaren till blommorna
 • stäng av vattnet under tandborstning/använd tandborstmugg
 • skaffa vattenfelsbrytare
 • återanvänd potatisvattnet för vattning av blommor
 • häll inte ut hundens dricksvatten, använd till blommorna
 • större idrottsanläggningar/offentliga anläggningar borde också samla regnvatten för bevattning

Källa: P4 Kalmar