Så installerar du vakuumtoalett

 • 2015-05-12

Ny broschyr ger tips till dig som planerar att installera vakuumtoalett till sluten tank i ditt hus eller sommarstuga. Vad ska man tänka på, hur kan man dra ledningar och vad kostar det?

Att installera vakuumtoalett

Ladda ner broschyren
Att installera vakuumtoalett
(pdf)

Vakuumtoaletten kopplas till en sluten tank där toalettavfallet samlas upp. Innehållet i tanken kan sedan efter behandling spridas på åkermark. Detta ger ett kretslopp av näringsämnen.

Lösning klarar höga reningskrav och är möjlig att installera i de flesta befintliga hus. I broschyren ges exempel och tips på hur vakuumtoa kan installeras i:

 • Sommarstuga med krypgrund
 • Villa med platta på mark
 • Äldre villa med källare och flera toaletter
 • Villa med befintlig sluten tank
 • Nytt hus med platta på mark
 • Flera hus på samma fastighet

vakuumtoa platta på mark
Här ses ett av typfallen från broschyren, ett befintligt hus som står på betongplatta och där två vakuumtoaletter installerats.

Det finns även priser på vad installationerna kostar.

Fler frågor som besvaras är bl a:

 • Kan man använda en vakuumtoalett vid strömavbrott?
 • Låter vakuumtoaletterna som toaletterna på Finlandsbåtarna?
 • Är det mycket dyrare att installera vakuumtoalett istället för vanlig WC när man bygger nytt hus?
 • Vad gäller när man gör hål i tätskiktet?
 • Hur vet man när tanken behöver tömmas?

Broschyren är finansierad av Havs- och vattenmyndigheten. Den har tagits fram av sex kommuner.

Ladda ner broschyren Att installera vakuumtoalett (pdf)

Ladda ner broschyren för utskrift (pdf)
Utskriftsinstruktion: Skriv ut i färg, A4, dubbelsidigt med vändning på kortsidan, så får du ett häfte som du kan häfta i mitten

Du kan också läsa mer om vakuumtoalett och hela systemlösningen på Avloppsguidens tekniksidor.