Se film om enskilt avlopp

  • 2015-06-10

Här får du information om hur en vanlig typ av enskilt avlopp ser ut och fungerar. Filmen visar slamavskiljare och berättar vad du ska tänka på. En film för dig som vill kontrollera om din avloppsanläggning fungerar eller veta mer inför köp av hus med enskilt avlopp.

Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer samt se filmen i helskärm.

Tänk på att det finns många olika typer av slamavskiljare och efterföljande reningsanläggningar. Här på avloppsguidens tekniksidor finns beskrivningar av flera olika typer av reningsanläggningar. På sidan Testa ditt avlopp finns checklistan Är ditt avlopp grönt-gult eller rött? som du kan använda dig av när du kontrollerar om avloppet fungerar som det ska. 

Tips till dig som funderar på att köpa en fastighet: Kontrollera med miljökontoret vilka uppgifter som finns om avloppslösningen. Att inrätta en avloppsanläggning med WC ansluten är tillståndspliktigt, vilket betyder att miljökontoret bör ha uppgifter i sitt arkiv om det finns en anläggning.