Siffror om avlopp

I Sverige finns det:

 • Totalt ca 750 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avlopp (2005).
 • Ca 450 000 fastigheter för permanentboende med enskilt avlopp         (ca 60 %).
 • Ca 250 000 fritidsfastigheter med enskilt avlopp (ca 40 %).
 • Ca 650 000 enskilda avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett.
 • Ca 125 000 enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett och endast slamavskiljning, något som blev olagligt redan på 1960-talet.

Avloppet från en person innehåller:

 • Ca 0,6 kg fosfor/år
 • Ca 5 kg kväve/år
 • Ca 18 kg organiskt material/år (BOD)
 • Smittämnen
 • Ibland andra farliga ämnen (beroende på vad man använder hemma och vad man häller i avloppet).
 • Ca 60 m3 vatten/år (om du har vattentoalett), varav ca 40 m3 är bad-, disk-, och tvättvatten.

Enskilda avloppsanläggningar i Sverige släpper ut:

 • Ca 160 ton fosfor/år till havet
 • Ca 1100 ton kväve /år till havet


Typ av anläggningar

Det saknas heltäckande statistik om enskilda avlopp i Sverige. Enligt en sammanställnig av olika undersökningar som gjorts (SMED-rapport 2006:1) är fördelningen av olika reningstekniker (2005):

 • Infiltrationsanläggningar 37 %
 • Markbäddar 17 %
 • Rensbrunn eller stenkista 7 %
 • Slamavskiljare 26 %
 • Sluten tank 10 %
 • Uppgift saknas 3 %

Källor: Små avloppsanläggningar. Naturvårdsverkets handbok 2008:3. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar (NFS 2006:7), Naturvårdsverkets rapport 5815, SMED-rapport 2006:1.

 

  

Läs mer på avloppsguiden

Varför rena avlopp? 
Avlopp i kretslopp

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp

Att ladda ner

Innehåll i olika avloppsflöden (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avloppsanläggningar (pdf)
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
Naturvårdsverkets rapport 5815 - del 1 (pdf)
Naturvårdsverkets rapport 5815 - del 2 (pdf)
SMED-rapport 2006:1 (pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum