Sluten tank och infiltration av BDT

I det här avloppsystemet leds toalettavloppet till en sluten tank. BDT-vattnet (bad-disk-tvätt) behandlas i en infiltrations-anläggning. Systemet bedöms klara hög skyddsnivå. Läs mer i denna jämförelse av olika avloppssystem (pdf).

Snålspolande toalett (max 1l/spolning) används för att undvika att tanken fylls onödigt fort. Vakuumtoalett kan också användas. I vissa kommuner och/eller områden tillåts inte sluten tank.

Sluten tank och infiltration
Klicka på bilden för att se den i större format.

Fördelar

 • Mycket bra smittskydd
 • Mycket bra miljöskydd
 • Bra möjligheter till kretslopp
 • Driftsäker

Nackdelar

 • Tillåts inte i alla kommuner
 • Kräver särskilda ledningar från toaletten till tanken

Drift och skötsel

 • Tömning av sluten tank, ca 1 gång/år, vid behov eller enligt schema. Utförs av slamentreprenör.
 • Tömning av slamavskiljare, ca 1 gång/år, enligt schema. Utförs av slamentreprenör.

Ekonomi

Att installera vakuumtoalettVakuumtoalettfolderI denna broschyr finns prisuppgifter för olika typer av installationer av vakuumtoalett och sluten tank. Ladda ner Att installera vakuumtoalett (pdf). Priset för en toalett inkl tank och installation ligger mellan 65 000 - 105 000 kr. Kostnad för BDT-rening tillkommer.

Driftskostnaderna består mest av tömning av den slutna tanken (ofta en gång per år) och tömning av BDT-slamavskiljaren (varje eller vartannat år), 600 - 1700 kr per tömning. Priset varierar i olika kommuner.

Tänk på att:

 • För att inte få för stora kostnader för tömning av tanken är det viktigt att du använder en extremt snålspolande toalett, en vakuumtoalett rekommenderas.
 • Kretsloppssyten med hygienisering och återföring av toalettavfallet till odlad mark saknas ännu i många kommuner.
 • Om markförhållandena inte medger infiltration kan markbädd användas.
 • Det är miljönämnden i din kommun (eller motsvarande) som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning.

Läs mer på avloppsguiden

Vakuumtoalett
Sluten tank
BDT-rening

Ledningar
Slamavskiljare
Infiltration
Välj teknik
Naturvårdsverkets riktlinjer

Att ladda ner

Att installera vakuumtoalett (pdf)
Jämförelse mellan olika avloppssystem
(pdf)
Jämförelse mellan olika toaletter (pdf)
Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)Naturvårdsverkets handbok om små avlopp (pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext
Sök Diplomerade entreprenörer

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum