Små ändringar i de allmänna råden

  • 2016-06-07

Från och med den 30 maj har de allmänna råden en ny beteckning, HVMFS 2016:17. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har justerat det tidigare allmänna rådet från Naturvårdsverket (NFS 2006:7).

I sak har man inte ändrat särskilt mycket i vägledningen
Ändringen rör EU:s bestämmelser om byggprodukter (Byggproduktsförordningen) som innebär att avloppsprodukter som omfattas av en så kallad harmoniserad standard måste vara testade, CE-märkta och ha en prestandadeklaration. HaV har lagt till en bilaga om dessa krav till dagens allmänna råd.

Ett allmänt råd ska ses som en vägledning och tolkning av bestämmelser. I detta fall är det alltså HaV som lägger till sin tolkning av EU:s bestämmelser om byggprodukter. När HaV bildades 2011 övertog myndigheten ansvaret för små avlopp från Naturvårdsverket. Det är därför uppdateringen av det allmänna rådet får en ny beckning.

Ladda ned det nya rådet

Det nya allmänna rådet gäller från och med den 30 maj 2016.