Svt om dåliga avlopp

  • 2016-09-20

Personal från miljökontoret i Sollefteå besöker fastighetsägare och uppskattar att de flesta, ca 80 %, saknar efterföljande rening. Det vill säga att avloppsvattnet rinner orenat ut i naturen.

Inslaget från Svt Västernorrland, Bajsvatten rinner rakt ut i naturen

Nyheten plockades upp av Rapport i Svt som gjorde ett mer generellt inslag där Åsa Gunnarsson från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) berättade att myndigheten lämnat förslag till Regeringskansliet för att förtydliga dagens regelverk. Man vill bl.a. att kraven på avloppen i större grad än idag ska anpassas efter de lokala risker som utsläppet innebär.

Den övergripande bilden från inslaget är att ca 200 000 av de totala ca 700 000 små avloppen i landet saknar ordentlig rening. Sollefteå är alltså inte ensam om sin situation med många dåliga avlopp.

Svt i Västernorrland gjorde ytterligare inslag om frågan Olagliga avlopp sprider smitta

svtRapport160919.JPG

Inslaget i Rapport, 2016-09-19

Mer om HaV:s förslag, Havs- och vattenmyndighetens förslår nya avloppsregler 

Husägaren i inslaget har förståelse för myndighetens krav men reagerar på tidshorisonten, att det ska vara åtgärdat inom ett år. Har du som husägare tankar om detta? Diskutera gärna inslaget i Avloppsguidens forum

Om du behöver lära dig mer om din avloppsanläggning har Avloppsguiden lite hjälp på vägen. Testa ditt avlopp