Uppdaterad produktöversikt

  • 2018-03-19

Att fixa en ny avloppsanläggning innebär många överväganden och mycket huvudbry. För alla villrådiga husägare, nyfikna gräventreprenörer och vetgiriga miljöinspektörer finns nu en ny och omfattande översikt över produkter för enskilt avlopp.

Styrkan är att översikten är oberoende och att listningen på ett överskådligt sätt ger information om produkterna och även om drift, ekonomi och skötsel.

Marknadsöversikt 2016_framsidawebb.jpg

Det som gör översikten unik är att det till alla produkter, undantaget toaletterna, finns en bedömning av produktens potential inom områdena miljöskydd, smittskydd och kretslopp. Bedömningarna har gjorts av en panel med experter inom respektive område.

Marknadsöversikten

Tillgänglig för alla och gratis att använda.

Målet är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs på den svenska marknaden. Översikten omfattar även torrtoaletter (inkl. biologiska toaletter, multrum, förbränningstoaletter etc.), extremt snålspolande(vakuum) toaletter och urinsorterande toaletter.

De förtillverkade produkter som listas ska uppfylla följande krav:

  • Produkterna ska utgöra ett reningssteg i en avloppsanläggning
  • Produkterna ska säljas och vara tillgängliga i hela Sverige
  • Produkterna ska vara dimensionerade för ett hushåll. Ett hushåll beräknas bestå av 5 pe (personekvivalenter)och motsvarar en vattenförbrukning på 750-1 000 l per dygn.

Undantag har gjorts för kategorin paketrening BDT, som är anpassade för behandling av bad-, disk- och tvättvatten från fritidsbostäder

Även om ambitionen är att lista alla på marknaden förekommande produkter är det tillverkaren respektive generalagenten i Sverige som avgör om de vill medverka.

Marknadsöversikten är också ett stöd för landets miljökontor. Det är inte lätt att hålla reda på alla produkter som ska bedömas i samband med miljöprövningen.

Översikten har tagits fram av VA-guiden och är delvis finansierad med projektstöd från Havs- och vattenmyndigheten. Information om produkterna lämnas av respektive tillverkare eller generalagent och VA-guiden* förutsätter att uppgifterna är korrekta.

_________________

* = Avloppsguiden är en del av VA-guiden