Urinsorterande torrtoalett och BDT-vattenfilter

Det här avloppssystemet bygger på separat hantering av urin, fekalier och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) och är lämplig för det enkla sommarboendet. Urinen samlas upp i en tank eller motsvarande, fekalier och papper samlas i en behållare i eller under toaletten medan resterande avloppsvatten (BDT-vattnet) leds till en enklare rening innan det släpps ut i marken. Systemet bedöms klara hög skyddsnivå.

 

För att kunna skilja urinen från övrigt toalettavfall behövs en urinsorterande toalett. Systemet kräver en viss insats av brukaren vad gäller tömning av fekaliebehållare. Med denna lösning är det vanligt man själv tar hand om urin och fekalier på sin egen tomt.

 

Flera av BDT-vattenfiltren på marknaden i anpassade för användning under sommarhalvåret, och har en lägre kapacitet än anläggningar för permanentboende.

Urinsortering och BDT-vattenfilter

Klicka på bilden för att se den i större format.

Fördelar

 • Mycket bra smittskydd
 • Mycket bra miljöskydd
 • Bra möjligheter till kretslopp, urinen är ett bra snabbverkande gödselmedel och komposterade fekalier är ett bra jordförbättringsmedel för din trädgård.
 • Urinsortering gör att torrtoaletter fungerar bättre än vanliga torrtoaletter.

Nackdelar

 • Kräver en del arbete med att tömma fekaliebehållaren.
 • Om inte urinen hämtas av kommunens entreprenör kräver urinhanteringen också en del arbete.
 • Alla kommuner godkänner inte enklare BDT-vattenfilter.
 • Många BDT-vattenfilter är bara avsedda för sommarbruk (ej vinteranpassade)

Drift och skötsel

Urintanken ska tömmas regelbundet, hur ofta beror på storlek på tank och hur mycket fastigheten nyttjas. Urinen hämtas av kommunens slamtömningsentreprenör, eller tas om hand på egen tomt. Fekaliebehållaren töms normalt 3-4 ggr per år. Vanligt är att man efterkomposterar fekalierna i en latrinkompost på tomten.

Ekonomi

Investeringskostnaden för ett hushåll för ett system med Urinsorterande torrtoalett och BDT-vattenfilter kan hållas låg då mycket av installationsarbetet kan göras av den händige fritidshusägaren. Driftskostnaderna är låga och består av ev kommunal tömning av urintank. Ofta kombineras denna lösning med eget omhändertagande av urin och fekalier. En del eget arbete tillkommer.

Investeringskostnader (inkl moms)

  Investering (kr)
Urinsorterande torrtoalett *
Urintank 3 m3 (mindre behållare kan användas i fritidshus)
*
Installation av toalett, tank, ledning inomhus *
BDT-vattenfilter *
Summa: *

* = Meddelande från avloppsguiden: Vi avser återkomma med ungefärliga intervall för att ge en bättre fingervisning om vilka summor det kan röra sig om för att investera i ett nytt avloppssystem.

 

Driftskostnader (inkl moms)

  Drift (kr/år)
Tömning av urintank, 1 ggr/år **

** = Hämtning av urin är kostnadsfritt i vissa kommuner.

Tänk på att:

 • Du måste ha tillstånd från kommunen för att ta hand om urin och fekalier på din egen tomt.
 • Om du har en tomt med berg i dagen eller tunna jordlager, kan det vara olämpligt med eget omhändertagande av urin och fekalier.
 • Du bör följa rekommendationerna för latrinkompostering, läs mer här.
 • Alla kommuner godkänner inte enklare BDT-vattenfilter.
 • Det är miljönämnden i din kommun (eller motsvarande) som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning.

Läs mer på avloppsguiden

Urinsorterande torrtoalett
BDT-rening

BDT-vattenrening för fritidshus

Ledningar
Slamavskiljare
Ta hand om urin, latrin och slam på din egen tomt
Välj teknik
Marknadsöversikt
Naturvårdsverkets riktlinjer

Att ladda ner

Jämförelse mellan olika avloppssystem (pdf)
Jämförelse mellan olika toaletter (pdf)
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum