Urinsorterande torrtoalett

En urinsorterande torrtoalett har ett utlopp för urin i den främre delen av toaletten. Fekalier och papper faller från den bakre delen av toaletten och samlas upp i en behållare i eller under toaletten. I vissa toaletter ingår en spolningsfunktion av urinskålen, andra spolas med en kopp vatten vid behov.

Det finns urinsorterande torrtoaletter av plast och porslin på marknaden.

ornplastSeparettSeparera
Exempel på urinsorterande torrtoalett i plast.

Installation
En urinsorterande toalett kräver en särskild avloppsledning för urin. Fekalier samlas antingen upp i en behållare i toaletten eller i ett utrymme nedanför toaletten. Modeller med fekalieuppsamling i toaletten kräver ingen håltagning i golv för nedfallsrör och inget utrymme under golvet. I vissa modeller ingår en fläkt och elanslutning behöver därför anordnas.

Enklare modeller kan ofta installeras av en händig villaägare.

 

Miljö och kretslopp
En urinsorterande torrtoalett förbrukar mycket mindre vatten än en konventionell WC. Detta är speciellt viktigt i områden med vattenbrist.

Om man samlar upp urin i en tank och fekalier och papper i en behållare, undviker man att släppa ut merparten av näringsämnen och smittämnen från avloppet till naturen. Ca 90% kväve och 85 % fosfor från hushållets avlopp finns i toalettavfallet.

Med en urinsorterande torrtoalett finns god möjlighet till kretslopp av näringsämnen i avloppet. Har man inte möjlighet att använda materialet på sin egen tomt krävs det att kommunen eller en lantbrukare kan hämta och ta emot urinen för att efter hygienisering sprida materialet på jordbruksmark.

Drift och skötsel 

                                                                                               

Tömning av uppsamlingsbehållare för urin görs vid behov, antingen genom kommunens försorg eller av fastighetsägaren för spridning i trädgården. I en del kommuner finns storskaliga system där urinen hämtas mot ersättning och används på åkermark. Fråga din kommun vad som gäller där du bor.

Någon typ av strömaterial kan användas för att suga upp fukt och minska risken för flugor och lukt i fekaliebehållaren, t ex sågspån, torvströ, mull eller liknande. Kalk och aska, som ibland används som
strömaterial, har högt pH och bidrar till avdödning av bakterier. Detta gör dock även att ingen kompostering sker vid efterkomposteringen, vilket bl a resulterar i en större volym material att hantera.

För att underlätta tömning av fekalier, placeras lämpligen en säck (plast eller vaxad papp) i fekaliebehållaren. Fekaliebehållaren lyfts i vissa modeller uppåt, in i badrummet. Är behållaren placerad i källarutrymme kan bytet av behållare ske i källaren. Tömning kan ske när uppsamlingskärlet är fullt eller efter ett förutbestämt intervall. Erfarenheter har visat att ett tätare tömningsintervall ger en enklare hantering. Materialet bör sedan efterkomposteras en tid innan användning.


Tänk på att:

  • Urin är ett snabbverkande gödselmedel med minimal risk för smittspridning.
  • Du behöver godkännande från din kommun för att hantera urin på din egen fastighet.
  • Att montera urinsorterande insats i ett befintligt torrdass minskar problem med flugor och lukt. Tunnan fylls heller inte lika snabbt!
  • Du måste söka tillstånd hos din kommun för att själv få ta hand om latrinen på fastigheten. Invänta ett skriftligt tillstånd innan du anordnar din latrinkompost.

 

 

Läs mer på avloppsguiden

Urinsorterande torrtoalett och BDT-vattenfilter
Toaletter
Ta hand om urin, latrin och slam på din egen tomt
Avlopp i kretslopp
Marknadsöversikt 

Att ladda ner

Jämför olika toaletter (pdf)
Skötsel av urinvattenlåset pdf)
Handbok om urinsortering (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum