Utedass (latrin)

Torrtoaletter för latrinkompostering är ofta av väldigt enkel modell. Det är också den billigaste lösningen om man latrinkomposterar. Vanligtvis placeras den i en separat byggnad - ett traditionellt utedass! Denna typ av toalettlösning är vanligast i fritidshus. Ett utedass kan på ett enkelt sätt kompletteras med en urinsorterande insats.

Utedass
Utedass med urinsorterande insats.

Installation
I handeln finns gör-det-självsatser och ritningar för utedass att köpa. Utrymmet för latrintunnan bör ventileras.

På ett lätt sätt kan utedasset kompletteras med en urinsorterande insats och en dunk för uppsamling av urin.

Miljö och kretslopp
Med en torrtoa förbrukas mycket mindre vatten än med en konventionell WC. Detta är speciellt viktigt i områden med vattenbrist.

Om man väljer att ha torrtoa undviker man också att släppa ut merparten av näringsämnen och smittämnen från avloppet till naturen. Ca 90% kväve och 85 % fosfor från hushållets avlopp kan samlas upp i latrintunnnan.

Med torrtoa finns god möjlighet till kretslopp av näringsämnen i avloppet. Latrinet kan komposteras i en latrinkompost på tomten och sedan användas som mull t ex på bärbuskar.

Drift och skötsel
Genom att varva latrinen med strömedel (till exempel barkmull, träspån eller torv) kan lukt och flugor motverkas samtidigt som förutsättningarna för kompostering förbättras.

Tömning av latrin sker vid behov, några gånger per säsong. Latrinet komposteras i en latrinkompost på tomten alternativt hämtas av kommunens renhållningsentreprenör.

Om dasset kompletterats med urinsortering ska uppsamlingsbehållaren tömmas vid behov. Läs mer under urinsortande torrtoalett.

Tänk på att:

  • Att montera urinsorterande insats i ett befintligt torrdass minskar problem med flugor och lukt. Tunnan fylls heller inte lika snabbt!
  • Du måste söka tillstånd hos din kommun för att själv få ta hand om latrinen på fastigheten. Invänta ett skriftligt tillstånd innan du anordnar din latrinkompost.
  • Många kommuner har upphört med latrinhämtning.

Läs mer på avloppsguiden

Toaletter 
Ta hand om urin, latrin och slam på din egen tomt

Att ladda ner

Jämför olika toaletter (pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum