Vad kan du göra för att minska föroreningarna i avloppet?

ill_testtube_160.gifDu kan själv påverka avloppsvattnets kvalitet. Genom att inte tillföra onödiga föroreningar, blir avloppsvattnet renare och lättare att behandla. Nedan följer några tips:

  • Använd tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat. Detta är mycket viktigt för dig med enskilt avlopp! Det räcker inte med att de är miljömärkta.
  • Var noga med att inte överdosera tvätt- och rengöringsmedel! Det överdoseras enorma mängder i Sverige varje år.
  • Häll inte ut miljöfarliga ämnen, t.ex. lösningsmedel och färgrester, i avloppet.
  • Använd inte toaletten som papperskorg! Bindor, tops, kondomer, mm. hör inte hemma i avloppet.
  • Läkemedelsrester ska inte spolas ned i toaletten utan lämnas tillbaka till apoteket.
  • Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning. De klarar den mesta rengöringen i hemmet.
  • Använd inte produkter som innehåller bakteriedödande medel, t.ex. Triclosan.
  • Cigarettfimpar innehåller mycket kadmium och ska inte slängas i toaletten.
  • Spola inte ned fett då det kan störa slamavskiljningen och reningen i anläggningen. Du kan sortera fett och olja i diskhon, som till exempel frityrolja, matolja, inläggningsolja, marinader och stekfett, genom att hälla det i en gammal flaska med hjälp av en tratt. Fettet kan du sedan lämna hos kommunens återvinningscentraler. 

Läs mer på avloppsguiden

Avlopp i kretslopp
Varför rena avlopp? 

Externa länkar

Naturskyddsföreningens tips och råd

Att ladda ner

Broschyr från Stockholm Vatten: Snälla, släng inget skräp i mig (pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum