Vakuumtoalett

Vakuumtoaletter är toaletter som har extremt snål vattenförbrukning, ca 0,5-0,7 liter per spolning, och är därför särskilt lämpliga på fastigheter med sluten tank. Toalettavfallet transporteras med vakuum, och vatten används bara för att skölja toalettskålen. Undertryck i ledningar skapas med hjälp av en vakuumenhet.

Avloppssystem med vakuum har länge använts i stor skala på fartyg, tåg osv. Det finns även ett antal småskaliga vakuumsystem på marknaden, som är anpassade till enskilda hushåll. I dessa aktiveras vakuumenheten endast vid användning och är inte ständigt igång, vilket gör att energiförbrukningen är låg.

Wostman Eco Vac 185 px.png FANN Roslagen 185 px.jpg
JETS250px.jpg

Några exempel på vakuumtoaletter på marknaden.

Installation

Att installera vakuumtoalettI broschyren Att installera vakuumtoalett (pdf) finns handfasta tips om hur du installerar vakuumtoalett i olika hustyper:

  • Sommarstuga med krypgrund
  • Villa med platta på mark
  • Äldre villa med källare och flera toaletter
  • Villa med befintlig sluten tank
  • Nytt hus med platta på mark
  • Flera hus på samma fastighet

Installation av ett vakuumsystem görs av VVS-installatör och elektriker. Ledningarna kan vara klenare än i självfallssystem, och man är inte beroende av fall. Det är även möjligt att lyfta upp avloppet, dvs placera tanken på en högre nivå än utgående ledning från huset. Beroende på fabrikat, placeras vakuumenheten på lämplig plats inomhus eller i anslutning till den slutna tanken.

Miljö och kretslopp
En vakuumtoalett förbrukar mycket mindre vatten än en konventionell WC. Detta är speciellt värdefullt om toaletten är kopplad till en sluten tank. Låg vattenförbrukning är också viktigt i områden med vattenbrist.

En vakuumtoalett ger färre tanktömningar än en vanlig WC, se tabellen:

Toalett Spolvattenmängd
(liter/spolning)
Klosettvatten per hushåll och år (m3)  
Äldre traditionell WC 6 27  
Snålspolande toalett 3 14  
Vakuumtoalett 0,5 3,4  

Med en vakuumtoalett till sluten tank, finns god möjlighet till kretslopp av näringsämnen i avloppet. En förutsättning är att kommunen, i samarbete med lantbrukare, har ett system för hygienisering av klosettvattnet och kan sprida materialet på jordbruksmark.

Drift och skötsel
Vakuumenheten bör inspekteras åtminstone någon gång per år. Man kan också behöva rengöra filtret på vattenventilen till toaletten då och då.

Om toaletten är kopplad till en sluten tank ska denna tömmas med jämna mellanrum. Ofta dimensionerar man tanken så att tömning bara behöver utföras en gång per år. Detta sker av kommunens slamentreprenör.

Tänk på att:

  • Med en vakuumtoalett minskas vattenförbrukningen jämfört med en vanlig WC. Detta kan vara bra i områden med vattenbrist eller om hushållets klosettvatten samlas upp i en sluten tank.
  • Med vakuumtoalett behöver man inte ha självfall till den slutna tanken.
  • Vakuumsystemet behöver tillgång till el.

Läs mer på avloppsguiden

Sluten tank och kompaktfilter för BDT 
Toaletter
Sluten tank 
Avlopp i kretslopp 
Marknadsöversikt 

Att ladda ner

Att installera vakuumtoalett (pdf)
Jämför olika toaletter
(pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum

§  Med en vakuumtoalett minskas vattenförbrukningen jämfört med en vanlig WC. Detta kan vara bra i områden med vattenbrist eller om hushållets klosettvatten samlas upp i en sluten tank.

§  Med vakuumtoalett behöver man inte ha självfall till den slutna tanken.

Vakuumsystemet behöver tillgång till el.