WC med minireningsverk och efterbehandling

I det här avloppssystemet leds allt avloppsvatten från hushållet till ett minireningsverk. Det behandlade vatten leds sen vidare till efterbehandling t ex i ett resorptionsdike, för att ytterligare rena det från kväve och smittämnen. Systemet bedöms klara normal till hög skyddsnivå beroende på produkt och typ av efterbehandling. Läs mer i denna jämförelse av olika avloppssystem (pdf).

Minireningsverket bör ha mekanisk, biologisk och kemisk behandling. Reningsgraden skiljer sig åt mellan olika fabrikat, titta därför efter anläggningar som genomgått någon form av oberoende utvärdering.

Minireningsverk
Efterbehandling syns inte på bilden. Klicka på bilden för att se den i större format.

Fördelar

 • Kompakt teknik, tar liten plats.
 • Det är relativt lätt att kontrollera funktionen.

Nackdelar

 • Känslig teknik, kräver regelbunden service och underhåll av sakkunnig.
 • Relativt dyr drift.
 • Små möjligheter till kretslopp, om man inte kan kompostera slammet själv och använda det på tomten.

Drift och skötsel

 • Påfyllning av fällningskemikalie (kan göras av fastighetsägaren eller genom serviceavtal med leverantören)
 • Tömning av slam, 1-2 gånger/år (görs av entreprenör)
 • De flesta tillverkare av minireningsverk erbjuder serviceavtal med ett till två besök per år samt vid eventuellt driftstopp.

Ekonomi

Investeringskostnaden för ett hushåll för ett system med minireningsverk och efterbehandling varierar beroende på förhållanden på fastigheten. Driftskostnaderna består av slamtömning 0-3 ggr per år, fällningskemikalie och serviceavtal.

Investeringskostnader (inkl moms)

  Investering (kr)
Minireningsverk *
Installation (grävning, ledningar, el) *
Resorptionsdike (grävning och material) *
Summa: *

* = Meddelande från avloppsguiden: Vi avser återkomma med ungefärliga intervall för att ge en bättre fingervisning om vilka summor det kan röra sig om för att investera i ett nytt avloppssystem.

Driftskostnader (inkl moms)

  Drift (kr/år)
Slamtömning 0-3 ggr/år **
Fällningskemikalie + el *
Tillsyn och service *
Summa: *

** = Kontakta din kommun för uppgift om vilka taxor för slamhämtning som gäller för fastigheten.

Tänk på att:

 • Det är Miljönämnden i din kommun (eller motsvarande) som avgör vilken kravnivå din avloppsanläggning ska leva upp till.
 • Minireningsverk, liksom i stort sett alla avloppsanläggningar, fungerar sämre vid mycket ojämn belastning.
 • Efterbehandling är en bra åtgärd för att skapa tillräckligt smittskydd.
 • De flesta minireningsverk ska sedan 1 juli 2013 vara CE-märkta. Detta innebär bland annat att produkten ska ha testats enligt en EU-standard (SS-EN 12566-3). Med CE-märkningen följer en prestandadeklaration som anger hur bra produkten renar avloppsvatten enligt testet.
 • Vissa avloppsanläggningar, även kallade minireningsverk, omfattas inte av EU-standarden. Dessa kan formellt sett inte CE-märkas men kan ändå ha testats. Det är viktigt att minireningsverket du väljer har undersökts i en oberoende utvärdering.

Läs mer om CE-märkning av minireningsverk och prestandadeklarationer hos Boverket

Se filmen där en miljöinspektör berättar hur man kan se om ett befintligt minireningsverk fungerar bra. Filmen är gjord för miljöinspektörer men passar även dig som vill veta mer.

Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer samt se filmen i helskärm.

Läs mer på avloppsguiden

Vanlig WC
Ledningar
Minireningsverk
Efterbehandling
Välj teknik
Marknadsöversikt
Naturvårdsverkets riktlinjer

Externa länkar

Boverket om CE-märkning och standarder som rör  avloppsanläggningar

Utvärdering av minireningsverk enligt EU-standarden - JTI:s hemsida

Att ladda ner

Jämförelse mellan olika avloppssystem (pdf)
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum